Bələd surəsi

90:16

Və ya (taqətsizlikdən) torpağa sərilmiş bir miskinə!