Bələd surəsi

90:11

Lakin o, əqəbəni (maneəni) keçə bilmədi (özünə verilən bu qədər ne´mətlərə şükür etmədi).