Bələd surəsi

90:10

Biz ona iki yol (xeyir və şər, küfr və iman yollarını) göstərmədikmi?!