Ali İmran surəsi

3:96

Həqiqətən, insanlar üçün ilk bina olunan ev (mə´bəd) Bəkkədəki evdir ki, o, şübhəsiz, bütün aləmlərdən ötrü bərəkət və doğru yol qaynağıdır.