Ali İmran surəsi

3:87

Onların cəzası, həqiqətən, Allahın, mələklərin və bütün insanların lə´nətinə düçar olmaqdır!