Ali İmran surəsi

3:77

Allah ilə olan əhdlərini və andlarını ucuz bir qiymətə satan şəxslərə axirət ne´mətlərindən heç bir pay yoxdur. Allah qiyamət günündə onları dindirməz, onlara nəzər salmaz və onları (günahlarından) pak etməz (təmizə çıxarmaz). Onları şiddətli bir əzab gözləyir!