Ali İmran surəsi

3:74

(Allah) Öz ne´mətini istədiyi şəxsə aid edər. Allah böyük kərəm sahibidir!