Ali İmran surəsi

3:72

Kitab əhlindən (yəhudilərdən) bir dəstə (bir-birinə) dedi: "Mö´minlərə nazil edilənə (Qur´ana) günün əvvəlində (səhər vaxtı) inanın, həmin günün axırında (axşam vaxtı) isə onu inkar edin! Bəlkə, (mö´minlər öz dinlərindən) üz döndərsinlər.