Ali İmran surəsi

3:61

(İsanın Allahın qulu və peyğəmbəri olması barədə) sənə göndərilən elmdən (mə´lumatdan) sonra buna (İsanın əhvalatına) dair səninlə mübahisə edənlərə de: "Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı; biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı; biz də özümüzü, siz də özünüzü (bura) çağıraq! Sonra (Allaha) dua edib yalançılara Allahın lə´nət etməsini diləyək!"