Ali İmran surəsi

3:58

(Ya Rəsulum!) Bunları ayələrdən və himətlə dolu olan zikrdən (Qur´andan Cəbrail vasitəsilə) sənə söyləyirik.