Ali İmran surəsi

3:5

Yerdə və göylərdə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz.