Ali İmran surəsi

3:48

(Allah) ona (İsaya) yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək.