Ali İmran surəsi

3:34

Onlar biri digərindən törəmiş bir nəsil idilər. Allah eşidəndir, biləndir!