Ali İmran surəsi

3:2

Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əzəli, əbədi varlıq Odur.