Ali İmran surəsi

3:198

Lakin öz Rəbbindən qorxanları (ağacları) altından çaylar axan cənnətlər gözləyir ki, onlar orada Allah qonağı kimi həmişəlik qalacaqlar. Allah yanında olan ne´mətlər yaxşı əməl sahibləri üçün daha xeyirlidir.