Ali İmran surəsi

3:194

Ey Rəbbimiz! Öz peyğəmbərlərin vasitəsilə bizə və´d etdiklərini ver və qiyamət günündə bizi rüsvay etmə! Əlbəttə, Sən Öz və´dinə xilaf çıxmazsan!"