Ali İmran surəsi

3:189

Göylərin və yerin hökmü Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir!