Ali İmran surəsi

3:172

Yaralandıqdan sonra Allahın və Peyğəmbərin də´vətini qəbul etmiş şəxslərdən yaxşı işlər görüb pis işlərdən çəkinənləri böyük bir mükafat gözləyir!