Ali İmran surəsi

3:171

Onlar Allahdan gələn ne´mət və mərhəmətə görə, həm də Allahın mö´minlərin mükafatını puça çıxarmayacağına görə sevincək olurlar.