Ali İmran surəsi

3:166

(Ühüd müharibəsində) iki ordunun qarşılaşdığı gündə başınıza gələn fəlakət də Allahın iznilə oldu ki, mö´minləri ayırd etsin.