Ali İmran surəsi

3:148

Nəhayət, Allah onlara həm dünya ne´mətlərini, həm də ən gözəl axirət ne´mətini (Cənnəti) verdi. Allah yaxşı iş görənləri sevər!