Ali İmran surəsi

3:139

(Ühüd müharibəsində baş vermiş bə´zi hadisələrə görə) ruhdan düşməyin və qəmgin olmayın. Halbuki, əgər mö´minsinizsə, siz (Allah yanında inanmayanlardan) çox yüksəkdə durursunuz!