Ali İmran surəsi

3:132

Allaha və peyğəmbərə itaət edin ki, bəlkə, bağışlanmış olasınız!