Ali İmran surəsi

3:131

Kafirlər üçün hazırlanmış oddan (Cəhənnəmdən) həzər edin!