Ali İmran surəsi

3:124

O zaman sən mö´minlərə deyirdin: "Rəbbinizin üç min mələk endirərək imdadınıza yetişməsi sizə kifayət etməzmi?"