Adiyat surəsi

100:9

Məgər o bilmirmi ki, qəbirlərdə olanlar (dirilib) çıxardılacağı;