Adiyat surəsi

100:8

Həqiqətən, insan var-dövlətə çox hərisdir!