Adiyat surəsi

100:6

İnsan öz Rəbbinə qarşı çox nankordur.