Adiyat surəsi

100:4

And olsun o vaxt (və ya: o yerdə) toz-duman qopardan atlara;