Adiyat surəsi

100:3

And olsun sübh çağı hücum edən atlara;