Adiyat surəsi

100:2

And olsun (dırnaqları ilə daşdan) qığılcım qoparan atlara;