Adiyat surəsi

100:10

Ürəklərdə olanlar faş ediləcəyi zaman