Adiyat surəsi

100:1

And olsun (cihad zamanı) tövşüyə-tövşüyə qaçan atlara;